Categories

BẢNG THÔNG SỐ SIZE NAM CHÂM VIÊN

TT

Quy cách(Size)

(Đường kính x  Chiều dày)mm

TT

Quy cách(Size)

(Đường kính x  Chiều dày)mm

Nam châm viên tròn, trụ, dẹt mạ kẽm(Zn) mạ Niken(Ni)…

01

Ø3 x 3mm

38

Ø 15 x 1.5mm

02

Ø3 x 5mm

39

Ø 15 x 2mm

03

Ø4 x 1.2mm

40

Ø 15 x 2.5mm

04

Ø4 x 3mm

41

Ø 15 x 4mm

05

Ø5 x 1mm

42

Ø 15 x 5mm

06

Ø5 x 2mm

43

Ø 15 x 6mm

07

Ø5 x 3mm

44

Ø 16 x 1.5mm

08

Ø5 mm (Hình Cầu)

45

Ø 16 x 2mm

09

Ø6 x 1mm

46

Ø 16 x 5mm

10

Ø6 x 2mm

47

Ø 18 x 2mm

11

Ø6 x 3mm

48

Ø 18 x 2.5mm

12

Ø6 x 4mm

49

Ø 18 x 4mm

13

Ø7 x 1.5mm

50

Ø 20 x 1.5mm

14

Ø7 x 2mm

51

Ø 20 x 2mm

15

Ø7 x 7mm

52

Ø 20 x 3mm

16

Ø8 x 1.5mm

53

Ø 20 x 5mm

17

Ø8 x 2mm

54

Ø 22 x 2mm

18

Ø8 x 3mm

55

Ø 22 x 5mm

19

Ø8 x 4mm

56

Ø 23,5 x 6mm

20

Ø10 x 1mm

57

Ø 23,5 x 10mm

21

Ø10 x 1.5mm

58

Ø 25 x 1.5mm

22

Ø10 x 2mm

59

Ø 25 x 3mm

23

Ø10 x 3mm

60

Ø 25 x 5mm

24

Ø10 x 4mm

61

Ø 25 x 8 x 20mm (Hình nhẫn)

25

Ø11 x 3mm

62

Ø 25 x 6 x 20mm (Hình nhẫn)

26

Ø11.8 x 1.8mm

63

Ø 28 x 7mm

27

Ø12 x 1.5mm

64

Ø 28 x 8 x 7mm (Hình nhẫn)

28

Ø12 x 2mm

65

Ø29 x 25mm

29

Ø12 x 3mm

66

Ø 30 x 7mm

30

Ø12 x 4mm

67

Ø 30 x 15mm

31

Ø12 x 6mm

68

Ø 30 x 30 x  25mm (Hình nhẫn)

32

Ø13 x 3mm

69

Ø38 x 6 x  6mm (Hình nhẫn)

33

Ø13 x 5mm

70

Ø50 x 15mm

34

Ø 14 x 1.5mm

71

Ø60 x 10mm

35

Ø 14 x 2mm

72

Ø10 x 5 x  1mm (Hình nhẫn)

36

Ø 14 x 2.5mm

73

Ø10 x 5 x  1.5mm (Hình nhẫn)

37

Ø 14 x 5mm

74

Ø13.8 x 9.8x 1.5mm (Hình nhẫn)

 

 

75

Ø20 x 5 x 5mm (Hình nhẫn)

 

 

76

Ø25 x 5 x 5mm (Hình nhẫn)

 

 

77

Ø28 x 8 x 7mm (Hình nhẫn)

Trên đây là kích thước thông dụng. Còn nhiều kích thước khác đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Hotline: 0909 00 1771