Categories

NAM CHÂM FERRITE DẠNG TRÒN, CHỮ NHẬT, VUÔNG

TT

Quy cách(Size)

(Dài x Rộng x Dày) ĐVT/mm

TT

Quy cách(Size)

(Dài x Rộng x Dày) ĐVT/mm

01

18 x 12 x 7mm

08

100 x 50 x 20mm

02

38 x 16 x 4mm

09

100 x 50 x 25mm

03

12 x 8 x 6mm

10

100 x 75 x 25mm

04

40 x 20 x 10mm

11

150 x 30 x 25mm

05

40 x 24 x 12mm

12

150 x 50 x 25mm

06

60 x 25 x 10mm

13

150 x 50 x 20mm

07

80 x 25 x 10mm

14

150 x 100 x 25mm 

01

Ø12 x 4mm

21

Ø 80 x 32 x (10-15)

02

Ø14 x 3mm (hai mặt hít)

22

Ø100 x 45 x (18-20)

03

Ø15 x 3mm (Có lỗ giữa, 1 mặt hít)

23

Ø110 x 45 x 18

04

Ø15 x 3mm (một mặt hít)

24

Ø110 x 60 x 20

05

Ø16 x 4mm (một mặt hít)

25

Ø120 x 60 x 20

06

Ø18 x 3mm (Lổ giữa, 2 mặt hít)

26

Ø 220 x 110 x (20-25)

07

Ø18 x 3mm (1 mặt hít)

27

 

08

Ø18 x 7 x 3mm (hai mặt hít)

28

 

09

Ø20 x 3mm một mặt hít

29

 

10

Ø22 x 3mm

 

 

11

Ø25 x 3mm (1 mặt hít)

 

 

12

Ø25 x 3mm (2 mặt hít)

 

 

13

Ø25 x 4mm

 

 

14

Ø27 x 17 x 5mm

 

 

15

Ø38 x 16 x 4mm

 

 

16

Ø45 x 19(22) x 8

 

 

17

Ø50 x 22 x 7mm

 

 

18

Ø60 x 32 x (10-15)

 

 

19

Ø70 x 32 x (10-15)

 

 

20

Ø70 x 32 x (10-15)

 

 

Trên đây là kích thước thông dụng. Còn nhiều kích thước khác đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Hãy gọi ngay cho chúng tôi. Call: 090 900 1771