Categories

Tôi thích chơi đùa với thiết bị điện tử và có thể sử dụng nam châm cho một mục đích rất thiết thực. Thường thì tôi yêu cầu một điện áp cụ thể nhưng tôi không có các công cụ chuyên nghiệp hoặc hộp kết nối nối tiếp cổ điển. Sau đó, tôi có thể dễ dàng sử dụng các nam châm để xây dựng kết nối nối tiếp của riêng tôi sử dụng pin cá nhân.

Để kết nối tiêu chuẩn pin AA tôi sử dụng những viên nam châm.

Bạn chỉ cần một viên nam châm giữa mỗi pin...

Và ở cuối hàng của pin bạn giữ lại một chút dây giữa hai viên nam châm.

Với lực hấp dẫn mạnh mẽ giữa các siêu nam châm, nên đặt các nam châm với cực xen kẽ (N/S/N/S).

Nhìn vào đó: nó hoạt động tuyệt vời.